استفاده ,رحيم استفاده ,الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ,اللَّهِ الرَّحْمَنِ ,بِسْمِ اللَّهِ ,اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ,بِسْمِ اللَّهِ الرَّح


چرا در « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »، از لفظ رحمن و رحيم استفاده شده، و از صفات ديگر استفاده نشده است؟رحمان از اسماء مختص به خداوند است، و در مورد غير او به كار نمي‌رود

 

1. صفت «رحمان» اشاره به رحمت عام خداوند است كه شامل؛ دوست و دشمن، مؤمن و كافر و… مي‌باشد و همه بندگان از مواهب گوناگون حيات بهره‌مندند.و صفت «رحيم» اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ويژه بندگان مطيع، صالح و فرمانبردار است.


نمازستون دین است منبع اصلی مطلب : نمازستون دین است
برچسب ها : استفاده ,رحيم استفاده ,الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ,اللَّهِ الرَّحْمَنِ ,بِسْمِ اللَّهِ ,اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ,بِسْمِ اللَّهِ الرَّح
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : چرا در « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »، از لفظ رحمن و رحيم استفاده شده ؟