خوانده ,نماز ,چگونه خوانده

 دربارۀ نماز خوف توضیح دهید و چگونه خوانده می‌شود؟
1. نماز خوف، از نمازهایی است که به تصریح قرآن مجید در یکی از غزوات تشریع شده است که این غزوه در سال چهارم[1] یا پنجم و یا ششم[2] هجرت بوده و این نماز با کیفیت مخصوصی خوانده می‌شود.


نمازستون دین است منبع اصلی مطلب : نمازستون دین است
برچسب ها : خوانده ,نماز ,چگونه خوانده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نماز خوف چگونه خوانده می‌شود؟